Naše služby zahŕňajú širokú paletu výškových prác. Sme odborníci na prácu s využitím lanového prístupu a preto dokážeme efektívne a bezpečne pracovať aj na ťažko dostupných miestach.

Prenájom lešenia, vysokozdvižných plošín či žeriavov je často finančne nákladné, prípadne nie sú v špecifických podmienkach vôbec použiteľné (strmý terén, nedostatok miesta, neexistuje prístupová cesta, a podobne). Preto je pre našich zákazníkov, v mnohých prípadoch VÝHODNEJŠIE, objednať si naše profesionálne služby.

NÁTERY STRIECH

Predpokladom kvalitného náteru plechovej strechy akéhokoľvek typu, je predovšetkým poctivá príprava jej povrchu. Tá zahŕňa odmastenie a zdrsnenie celej plochy strechy, odstránenie hrdze a starých zvyškov farby. Pri tomto procese využívame predovšetkým vysokotlakový čistič WAP pod tlakom 220Bar.

Po domastnení a vyčistení nasleduje základná vrstva epoxodového náteru ktorý slúži ako podklad pod finálnu farbu. Náter strechy realizujeme prevažne bezvzduchovým „(airless)“ striekaním farby, valcovaním alebo štetcovým nanášaním vrchnej farby. V konečnom dôsledku je však realizácia náteru a výber farby určený predovšetkým preferenciami nášho zákazníka, ktoré konzultujeme s našimi odbornými skúsenosťami.